Join Whatsapp Group

Join Telegram Group

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या नागरी सेवा परीक्षा 2023 चा अंतिम निकाल जाहीर

केंद्रीय लोकसेवा आयोगाने सप्टेंबर 2023 मध्ये घेतलेल्या नागरी सेवा परीक्षा 2023 च्या लेखी परीक्षेचा निकाल, आणि जानेवारी-एप्रिल, 2024 दरम्यान व्यक्तिमत्व चाचणीसाठी झालेल्या मुलाखतींच्या निकालाच्या आधारावर, गुणवत्तेनुसार, पुढील पदांवर नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची यादी पुढील प्रमाणे:

i.भारतीय प्रशासकीय सेवा;

ii.भारतीय परराष्ट्र सेवा;

iii.भारतीय पोलीस सेवा; आणि

iv.केंद्रीय सेवा, गट ‘अ’ आणि गट ‘ब’.

1.एकूण 1016 उमेदवारांची नियुक्ती साठी शिफारस करण्यात आली असून त्याचे तपशील पुढील प्रमाणे आहेत:

GENERALEWSOBCSCSTTOTAL
347(incl.07 PwBD-1,    04 PwBD-2,03 PwBD-3 &02 PwBD-5)115(incl.01 PwBD-1,     Nil PwBD-2,01  PwBD-3 & Nil PwBD-5)303(incl.07 PwBD-1,     02 PwBD-2,01 PwBD-3 & 01 PwBD-5)165(incl.01 PwBD-1,     Nil PwBD-2,Nil PwBD-3 &Nil PwBD-5)86(incl.Nil PwBD-1,     Nil PwBD-2, Nil PwBD-3 & Nil PwBD-5)1016(incl.16 PwBD-1,      06 PwBD-2, 05 PwBD-3 &03 PwBD-5)

2.नागरी सेवा परीक्षा नियम 2023 च्या नियम 20 (4) आणि (5) अनुसार, आयोगाने पुढील प्रमाणे उमेदवारांची एकत्रित यादी जारी केली आहे:

GENERALEWSOBCSCSTPwBD-1PwBD-2TOTAL
120366610040202240

3.परीक्षेच्या नियमांमधील तरतुदींचा विचार करून, उपलब्ध रिक्त पदांच्या संख्येनुसार विविध सेवांमध्ये नियुक्ती केली जाईल. केंद्रसरकार द्वारे भरल्या जाणाऱ्या रिक्त पदांची यादी पुढील प्रमाणे:

SERVICESGENEWSOBCSCSTTotal
I.A.S.7317492714180
I.F.S.160410050237
I.P.S.8020553213200
Central Services Group ‘A’258641608645613
Group ‘B’ Services4710291512113
Total474115303165861143*

*PwBD अंतर्गत भरली जाणारी 37 रिक्त पदे समाविष्ट आहेत (16 PwBD-1, 06 PwBD-2, 05 PwBD-3 आणि 10 PwBD-5)

4.शिफारस करण्यात आलेल्या 355 उमेदवारांचे अर्ज तात्पुरते राखून ठेवण्यात आले आहेत.

5. युपीएससी च्या कॅम्पसमध्ये परीक्षा हॉलजवळ एक “मदत केंद्र” आहे. उमेदवारांना त्यांची परीक्षा / भरती याबाबतची कोणतीही माहिती/स्पष्टीकरण कामाच्या दिवशी सकाळी 10:00 ते 17:00 या वेळेत थेट अथवा 23385271 / 23381125 / 23098543 या दूरध्वनी क्रमांकावर मिळवता येईल. निकाल युपीएससी च्या http//www.upsc.gov.in या वेबसाईट वर उपलब्ध आहे. निकाल जाहीर झाल्यापासून 15 दिवसांच्या आत संकेतस्थळावर गुण उपलब्ध होतील.

Leave a Comment