Join Whatsapp Group

Join Telegram Group

UPSC ने जाहीर केले भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2023 चे अंतिम निकाल

भारतीय वन सेवा परीक्षा, 2023 साठी 26 नोव्हेंबर ते 3 डिसेंबर 2023 या कालावधीत झालेल्या लेखी परीक्षांच्या निकालावर आधारित केंद्रीय लोक सेवा आयोगाने व्यक्तिमत्व चाचणीसाठी 22 एप्रिल 2024 ते 1 मे 2024 या काळात घेतलेल्या मुलाखतींनंतर परीक्षार्थींमधून भारतीय वन सेवेतील पदांवर घेण्यासाठी निवडक उमेदवारांची गुणवत्ता यादी जाहीर केली.

विविध वर्गांमध्ये एकूण 147 उमेदवारांच्या नावांची नियुक्तीसाठी शिफारस करण्यात आली असून वर्गनिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे–

खुलाआर्थिकदृष्ट्या दुर्बलइतर मागास वर्गीयअनुसूचित जातीअनुसूचित जमातीएकूण
43 (01दिव्यांग प्रवर्ग-3समाविष्ट)20(01दिव्यांग प्रवर्ग-3समाविष्ट)51(02 दिव्यांग प्रवर्ग-2समाविष्ट)2211(01दिव्यांग प्रवर्ग-2समाविष्ट)147#(03दिव्यांग प्रवर्ग-2 आणि 
02दिव्यांग प्रवर्ग-3समाविष्ट)

# दिव्यांग प्रवर्गातील सध्याच्या 03 रिक्त जागा (02दिव्यांग प्रवर्ग-1 आणि 01 दिव्यांग प्रवर्ग-3) उमेदवारांच्या अनुपलब्धतेमुळे पुढील भरती वर्षात भरण्याचे ठरले आहे.

रिक्त जागांची उपलब्धता आणि उमेदवारांची पात्रता लक्षात घेऊन परीक्षेचे नियम व समाधानकारक वैधता तपासणीअंती सरकारकडून नेमणुका केल्या जातील. सरकारने नोंद केलेल्या रिक्त जागा पुढीलप्रमाणे –

खुल्याआर्थिकदृष्ट्या दुर्बलइतर मागास वर्गीयअनुसूचित जातीअनुसूचित जमातीएकूण
6215402211150*

* दिव्यांग प्रवर्गातील 8 रिक्त जागा (03 दिव्यांग प्रवर्ग-1, 02 दिव्यांग प्रवर्ग-2, 03 दिव्यांग प्रवर्ग-3) समाविष्ट

तात्पुरत्या स्वरुपात शिफारस प्राप्त 51 उमेदवारांचे पट क्रमांक –

0102958011440602273240300592031022703228950337756
0413005050439406006720615048070646808001880813325
0817043082158608330480834464084177808598730869875
0870045100074410272471033488104212712047611214896
1220260122030413027511529728170422424009092605584
2610020261785351081185602025560748859153436120680
6414141642139566053446617352680043073030897600746
78099608204643     

केंद्रीय लोक सेवा आयोगाचा मदत कक्ष परीक्षा केंद्रात आहे. उमेदवारांना परीक्षा, नियुक्ती विषयी माहिती, शंकासमाधान कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवशी सकाळी 10:00 ते सायंकाळी 05:00 या वेळेत मदत केंद्रात प्रत्यक्ष जाऊन किंवा 011-23385271 / 23381125 या दूरध्वनी क्रमांकाद्वारे करून घेता येईल. निकाल आयोगाचे संकेतस्थळ www.upsc.gov.in वर उपलब्ध करून दिला जाईल. निकाल जाहीर झाल्यानंतर 15 दिवसांच्या आत उमेदवारांचे गुण आयोगाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करून दिले जातील.

संपूर्ण निकाल पाहण्यासाठी इथे क्लिक करा.

Leave a Comment